MVV Delta Oss 40 jaar jubleum

 In 2017 bereikte MVV Delta Oss een mijlpaal, namelijk het veertigjarig bestaan van de modelvliegclub.

Natuurlijk ging dit niet ongemerkt voorbij en werd dit gevierd met een gezellige vliegdag en natuurlijk koffie met gebak.